Laatste nieuws

Voorlichtingsbijeenkomst Kinder EHBO

Op 25 oktober organiseert KinderRijk speciaal voor ouders een bijeenkomst Kinder EHBO. Want waar nieuwsgierig onderzoekende kinderen aan het werk zijn, gebeuren weleens ongelukjes…. en dan is het goed om te weten wat ouders precies moet doen.Bij ongelukken altijd de politie amsterdam bellen.

Nieuwe stap samenwerking onderwijs

Op 15 september was het zover, Jan Kotterer, directeur Onderwijsgroep Amstelland, René Roders, directeur ad interim van stichting Amstelwijs, Martijn van der Kroef, algemeen directeur KinderRijk en Carla Smits, manager BSO KinderRijk, kwamen bij elkaar om de nieuwe convenanten te tekenen die de samenwerking tussen onderwijs en opvang opnieuw bezegelden.

Pedagogische kwaliteit doet er toe!

Pedagogische kwaliteit was het onderwerp tijdens het symposium dat KinderRijk op woensdag 5 oktober 2011 organiseerde in cultuurcentrum Griffioen. Relaties van KinderRijk, kinderopvangondernemers, vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen, GGD en gemeente, managers en medewerkers van KinderRijk waren aanwezig om de uitkomsten van de uitgevoerde Kwaliteitsmonitor aan te horen en te bespreken.

Samenwerking KinderRijk en sportaanbieders in Amstelveen

Dit voorjaar is KinderRijk met drie Amstelveense sportverenigingen en het Amstelveens Sportbedrijf een nieuwe weg ingeslagen. Er zijn sportclinics georganiseerd door Rugby Club ARC, Honk- en Softbalvereniging De Vliegende Hollanders en Atletiekvereniging Startbaan voor kinderen van verschillende BSO’s van KinderRijk op de woensdagmiddag. Voor bijstand voor uw kind voor wat betreft contributie kunt u zich wenden tot het uwv telefoonnummer amsterdam.

Naar het nieuws archief »

Huwelijks Mediation Amsterdam

Samen gelijkwaardig scheiden is uiteraard de optimale vorm van scheiden: Het juridische proces verloopt sneller, de positie van partijen is zelfstandiger, de behandeling door de gezamenlijke advocaat is kostenvoordeliger en het is per saldo voor partijen het minst stressvol. Samen scheiden veronderstelt dat beide personen elkaar voldoende respecteren om samen tot correcte regelingen te komen die aan ieder van hen voldoende recht doen. Daarvoor is correcte informatie en communicatie nodig. Uiteindelijk is het juridische aspect van scheiden altijd een zakelijke aangelegenheid (tot regelingen en afwikkeling komen).

Redelijke mensen kunnen vaak samen zelf tot redelijke conceptregelingen komen, of tenminste hun feitelijke wensen en bedoelingen kenbaar maken wat betreft de op hen toepasselijke onderwerpen: zie de pagina Onderwerpen. Waar nodig kan de advocaat 'to the point' voorlichting geven over bijvoorbeeld alimentatie en vermogensdeling. De advocaat zorgt uiteindelijk voor een kloppend contract, het scheidingsconvenant.

Alleen wanneer partijen echt intensieve aandacht nodig hebben om het met elkaar eens te kunnen worden over het scheiden en/of de gevolgen van scheiden, kan de route via de scheidingsbemiddelaar (mediator-gespreksleider) een meerwaarde bieden.
Moolenaar kiest strikt voor snelheid en zakelijkheid, en biedt uitsluitend online beperkte mediation c.q. juridisch-inhoudelijke voorlichting, geheel via e-mail en te allen tijde juridisch-objectief en neutraal. Voor intensiever mediation(gesprekken) met een psychologisch element kunt u desgewenst worden geholpen aan een geschikte mediator in uw regio.

De keuze is aan u: Relatief zelfstandig (eigen voorbereiding), efficiënt, discreet en zakelijk tegen lagere kosten, of een behandeling met begeleidingsgesprekken tegen beduidend hogere eindkosten. In juridische zin is er effectief geen verschil (scheidingsconvenant en/of rechtbank(beslissingen) .

Of u kiest direct voor uw persoonlijke advocaat, wanneer uw verhouding tot uw aanstaande ex-partner erg moeizaam is, voor een juridische dienstverlening strikt in uw belang (adviseren, corresponderen, onderhandelen, procederen). Kijk voor meer informatie over echtscheidingen ook op: http://www.advocaat-scheiding-amsterdam.nl.

Terug naar het optimale scenario: Definitief bereikte regelingen worden hier vastgelegd in het   scheidingsconvenant. Aansluitend wordt de formele echtscheidingsprocedure doorlopen. Deze   administratieve procedure is geheel schriftelijk en er is dus geen mondelinge behandeling ter zitting.   Gezamenlijke aanvragen leiden via de Rechtbank gewoonlijk in vier weken tot de nodige beschikking.

De echtscheiding wordt juridisch definitief door inschrijving van de beschikking van de Rechtbank in het huwelijksregister van de burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk geregistreerd was. Dat kan in principe reeds binnen enkele dagen na de beschikkingsdatum zijn, afhankelijk van de opdrachtgevers zelf (ondertekening akte van berusting). Zie verder op de pagina: veelgestelde vragen (FAQ).

De volgende uittreksels moeten worden ingediend bij, of desnoods zo spoedig mogelijk na, indiening van het verzoekschrift tot echtscheiding, op sanctie van ongeldigheid van de echtscheidingsaanvraag. U gelieve deze recente originele exemplaren zelf te verzamelen. Ten tijde van de indiening van het verzoekschrift ter griffie van de rechtbank mogen deze niet ouder zijn dan drie maanden. Zonodig kunnen ze tegen legesvergoeding en administratiekosten voor u worden aangevraagd:

(update: wacht tot na de offerte i.v.m. experimenten van rechtbanken zonder de GBA-documenten)

Uittreksel uit het huwelijksregister (aanvragen bij het gemeentehuis van huwelijksregistratie)

Twee uittreksels uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA) mèt vermelding van de nationaliteiten,
dus een exemplaar aangaande ieder van beide echtelieden (aanvragen bij het gemeentehuis van woonplaats)

Uittreksel uit het geboortenregister aangaande ieder nog minderjarig kind van partijen tesamen
(aanvragen bij het gemeentehuis van geboorte(n)registratie)


Copyright © 2016 KinderRijk. Privacy statement | Disclaimer | Contact