Disclaimer

KinderRijk besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van www.kinderrijk.nl. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze internetsite verouderd, incompleet en/ of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. KinderRijk kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op www.kinderrijk.nl.
KinderRijk behoudt te alle tijden het recht de inhoud van deze site om welke reden dan ook te verwijderen, wijzigen of aan te vullen zonder daar enig persoon van op de hoogte te stellen.

Het is mogelijk dat via de site van KinderRijk toegang wordt geboden tot internetsites en/ of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. KinderRijk kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van gebruik van de informatie op deze internetsites en/ of pagina's.

Copyright © 2007 KinderRijk. Privacy statement | Disclaimer | Contact