Privacy

KinderRijk kent een privacyreglement. Dit in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Het privacyreglement beschrijft ondermeer hoe om te gaan met de verwerking van de persoonsgegevens, regels voor de verwerking van zorggegevens, informatieverstrekking aan de betrokkene maar ook hoe om te gaan met het bewaren van de gegevens.

Het privacyreglement is op te vragen via info@kinderrijk.nl.

  

Copyright © 2007 KinderRijk. Privacy statement | Disclaimer | Contact